Iš karto įspėju, jog šis įrašas yra perkeltas iš kito mano blogo ir tik šiek tiek papildytas, tad nenustebkit jeigu pasirodys, kad tai jau skaitėt.

Jeigu turite papildomos naudingos informacijos - prašau pasidalinkit;)

“Kadangi pats stojau į architektūrą (2010 metais) ir iš pradžių man trūko informacijos, tad nusprendžiau sukurti šį įrašą ir galbūt kažkam pagelbėti. Negaliu sakyti, kad informacijos visai nėra. Jos tikrai yra. Netgi jau egzistuoja panašus straipsnis į maniškį, taip pat bloge. Jame radau daugiausiai informacijos, kurios man tuomet reikėjo. Bet švietimo sistema kinta, taigi ne viskas ten atitinka esamą situaciją.

Apie architektūros studijas susimasčiau kažkur 11klasėje. Gal šiek tiek pavėluotai. Geriausiai būtų apsispręsti iki 11 klasės ar dar anksčiau. Žinoma, kas gali budamas paaugliu tvirtai apsispręsti, kuo nori būti ateityje. Juk viskas aplinkui taip sparčiai keičiasi. Bet jeigu tau patinka dailė, menas ir nori su jais sieti savo ateitį, tuomet puiku. Kuo daugiau laiko pasiruosimui, tuo geriau.

Jei apsisprendei bandyti stoti į architektūrą dar 10 klasėje, tuomet pasirenkat mokomuosius dalykus 11-12 klasėms iš karto gali pasirinkti tinkamą kryptį. Patarčiau pasiimti braižybą(jeigu mokykloje yra) ir dailę(mano mokykloje buvo ir A lygiu 6 pamokos, bet as pasirinkau B su 2 pamokom;). Braižyboje išmoksi pagrindinius teorinius dalykus ir braižyti. Tai šiek tiek pravers kompozicijoje ir galbūt piešime, nes bet kokiu atveju reikalingas tūrinis, erdvinis suvokimas.

Svarbiausia yra pačiam/pačiai viskuo domėtis, ieškoti, klausinėti, veikti ir ruoštis, nes jei to nepadarysi pats/pati, tai niekas už tave to nepadarys.

Stojančiųjų į architektūrą konkursinį balą(2010 metai) sudaro:

Matematikos VBE - 0,2 balo; Lietuvių kalbos VBE - 0,2 balo; Stojamasis egzaminas - 0,5 balo ir Užsienio kalbos metinis pažymys - 0,1 balo.

Svarbiausias yra stojamasis egzaminas.

Jis vadinasi taip: Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas

(visa informacija yra VGTU ar kitos aukštosios mokyklos, kurioje dėstoma architektūra tinklalapyje)

Egzaminas susideda iš trijų dalių

Pirmosios dvi dalys laikomos pirmą dieną, trečioji dalis antrą dieną

I dalis. Dailės ir architektūros pažinimas

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą žinių, įgytų mokantis pagal dailės programą kokybę, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti jaunuolių meninį išprusimą. Šia užduotimi siekiama suteikti galimybę stojantiesiems pademonstruoti intelekto lygį, atskleisti savo regimosios atminties sugebėjimus, parodyti, kaip stojantieji pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės reiškinius.

Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, kurios laikantis moksleiviams pateikiama žinių apie vaizduojamosios ir taikomosios dailės, architektūros, liaudies meno, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą. Meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduoties raštu turinys sudarytas iš medžiagos, kuri pateikta Lietuvos švietimo sistemos aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose). Stojančiajam pateikiama 10 klausimų. Atsakymai į klausimus gali būti pateikiami trimis būdais: a) atsakoma pabraukiant, pažymint teisingą atsakymą (arba atsakymus) į pateiktą klausimą; b) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į nurodytą vietą; c) į klausimą atsakoma grafiškai (nurodytoje vietoje nupiešiamas teisingas atsakymas).Vieno klausimo vertė yra 2 balai.

Didžiausias užduoties įvertinimo balų skaičius - 20.

Užduočiai atlikti skiriama 1 val.

Tai nesudėtinga užduotis. Tačiau nevalia jos nuvertinti, nes neišlaikius vienos iš trijų dalių, egzaminas laikomas neišlaikytu ir priėmime nebedalyvaujama. Šiai užduočiai rengiausi dvi dienas. Esu tikras tinginys, tad atidėliojau visus metus, visą mėnesį ir netgi paskutiniąją savaitę prieš egzaminą. Bet po brandos egzaminų sesijos tikrai norisi pailsėti, juk vasara. Bet dvi dienas tikrai rimtai ruošiausi, o tai padaryti nebuvo labai sunku, nes teoriją teko mokytis mokykloje. Taigi neviskas buvo nauja. O klausimai labai įvairūs. Kas yra ticianas? Kas yra Panciškus Smuglevičius? Kada pastatyti Vilniaus kultūros ir sporto rūmai? Kuri iš šių technikų būdinga lietuvių liaudies menui? Kada nutapytas šis(pateikta iliustracija) A. Varno paveikslas? Atsakant reikia pasirinkti viena iš 4-5 variantų.

Mokiausi iš šios knygos. Ji tikrai labai gerai ir daugumą klausimų galima atsakyti gerai ją pasistudijavus.

Taip pat rekomenduoju Čiurlionytės išleistus vadovėlius, pagal kuriuos daugumoje mokyklų mokoma dailės istorijos.

II dalis. Architektūrinių formų kompozicija

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiojo gebėjimus komponuoti architektūros formas tam tikrame kontekste, mokėjimą pavaizduoti kuriamą objektą - kompoziciją ortogonaliosiose projekcijose bei perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape, taip pat piešinių grafinio atlikimo kokybę.

Užduoties pavadinime vartojamas terminas architektūrinės formos, kuris šiuo atveju reiškia statinių ir jų atskirų elementų (pvz., anga, kolona, denginys it t. t.), namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, stalas ir t. t.) formas.

Stebėdamas aplinką žmogus įgyja supratimą apie daiktų formas, dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes (pvz., kokios yra laiptų pakopos, kėdės, durų aukščiai, iš kokių medžiagų pastatytos namo sienos, kodėl vienos iš jų yra storos, o kitos - plonos, ant ko laikosi stogelis virš įėjimo, kaip aplinka veikia pastato architektūrą ir t. t.). Šis patyrimas ir teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, įgyti bendrojo ar specialaus lavinimo mokyklose per braižybos, dailės pamokas, sudaro pagrindą šio testo užduočiai atlikti.

Egzamino metu reikia sukomponuoti įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą. Pagal užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliosiose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo forma - nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama viename A3 formato lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 4 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius - 50.

Tai bene sunkiausia šio egzamino užduotis. Jai reikia ruoštis papildomai. Yra keletas variantų:

1. Lankyti kursus aukštosiose mokyklose, pvz.: VGTU - Jaunojo architekto mokykla(JAM) ruošia visoms trims egzamino dalims, bet galima mokytis tik kompozicijos, VDA Vilniuje ir Kaune, dėl KTU nežinau, neteko domėtis. Taip pat gyvenantys Vilniuje gali mokytis Meninio ugdymo centre (VGTU).

2. Ruoštis privačiai. Tai padaryti nelengva, nes tikrai sunku rasti, kas galėtų pamokyti, o ir kainuoja brangiai. Kiek žinau tuo užsiima JAM’o kursu organizatorius(D. V.).

3. Ruoštis savarankiškai(taip dariau aš;) Tiesiog susižinai užduotis, kurias gauna lankantys JAM (kadangi JAM lanko tikrai nemažai žmonių tai man nebuvo sunku sužinoti užduotis, tiesiog paklausiau klasiokės iš dailės mokyklos, ji lankė JAM) ir darai jas. Žinoma, tai nelengva, kai nežinai, kaip viskas turi atrodyti. Aš domėjausi, ieškojau info internete, klausiau tos pačios klasiokės, varčiau įvairias knygas ir žurnalus bibliotekoje ir radau nemažai informacijos.

Užduotyje būna nurodyta kaip viskas turi atrodyti. Reikia nupiešti vaizdą perspektyvoje, jis turėtų užimti 2/3 viso užduoties lapo.

Šalia turėtų būti dvi (retai trys) projekcijos. Projekcija iš viršaus (pastato planas) ir iš priekio.

Patarimas. Pastatą perspektyvoje pieškite maždaug iš žmogaus ugio. Ta prasme, kaip vaizda matote jūs, o ne pvz., iš paukščio skrydžio.

Taip pat pirmiausia reiktų nusipiešti planą, projekciją iš viršaus, tik tuomet vaizdą perspektyvoje (tai man ne visada pavyksta).

Deja, neturiu gerų darbų pavyzdžiams.

Stotelė. Perspektyva

Stotelė. Perspektyva

Bilietų kasa. Perspektyva

Bilietų kasa. Perspektyva

Info centras miesto centre. Perspektyva ir dvi projekcijos(per mažos)

Info centras miesto centre. Perspektyva ir dvi projekcijos(per mažos)

Loftas. Projekcijos iš viršaus

Loftas. Projekcijos iš viršaus

Namas ant vandens. Perspektyva

Namas ant vandens. Perspektyva

Apžvalgos aikštelė ant skardžio su kavine. Perspektyva

Apžvalgos aikštelė ant skardžio su kavine. Perspektyva

Per 2010 metų stojamuosius reikėjo piešti paviljoną-pavėsinę parke žaisti šachmatininkams (10-15 žmonių). Paviljone-pavėsinėje ir aplink ją, šachmatininkams turi būti sukurta jauki aplinka, jie turi būti apsaugoti nuo lietaus. Viską reikia įkomponuoti į bendrą parko aplinką (medžiai, takeliai ir pan.).

Papildyta. 2011 metais reikėjo suprojektuoti lauko kavinę pasisedėti 20-30 žmonių lauke ar viduje.

III dalis. Atmintinis akademinis piešinys

Užduoties tikslas - patikrinti stojančiųjų į menų srities architektūros studijų programą „Architektūra” pasirengimą piešinyje pavaizduoti objektus, aprašytus pateiktame tekste t. y. sugebėjimą sukomponuoti objektus tarpusavyje ir popieriaus lape, rasti ir teisingai pavaizduoti objektų proporcijas, išryškinti objektų formas, medžiagiškumą naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

Egzamino metu atmintiniam piešimui gali būti pateikiami ir apibūdinami geometriniai tūriniai objektai, buityje naudojami daiktai, baldai. Piešinys atliekamas grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių.

Užduotis atliekama A3 formato vatmano lape.

Užduočiai atlikti skiriamos 3 val.

Didžiausias įvertinimo balų skaičius - 30.

Nelengva užduotis, kuriai taip pat reikia ruoštis papildomai: lankyti JAM, lankyti privačias pamokas, lankyti dailės mokyklą (kaip dariau aš). Dailės mokyklos 4 metus aš nelankiau ir jos nebaigiau, todėl man pasisekė, nes joje buvo TM (tikslinio mokymo) grupė, į kurią mane ir priėmė. Ten mokiausi 8 mėn. ir per savaitę man būdavo 2val. - akademinio piešimo ir 2 val. - akvarelės pamokos.

Egzamine labai svarbu parodyti jog supranti, kas yra perspektyva, sudėlioti daiktus taip, kad jie nebūtų įlindę vienas į kitą (nebent prašo užduotis), parodyti, kad daiktų medžiagiškumas skirtingas (jei užduotis prašo) ir teisingai viską įkomponuoti lape.

Pirmiausiai mokino piešti kubą su elipsėmis. Elipsės labai svrbu.

Pirmiausiai mokino piešti kubą su elipsėmis. Elipsės labai svrbu.

Pirmas natiurmortas

Pirmas natiurmortas

Vėliau įvairios architektūrinių portretų detalės(ruošiausi piešti galvas, bet akademinio piešimo egzamino reikalavimai buvo pakeisti)

Vėliau įvairios skulptūrinių portretų detalės(ruošiausi piešti galvas, bet akademinio piešimo egzamino reikalavimai buvo pakeisti)

Galite nupiešti ir porą galvų. Tai padės išmokti vaizduoti tūrius

Jei turite laiko, galite nupiešti ir porą galvų. Tai padės išmokti vaizduoti tūrius

Naudinga pastudijuoti šešėlius, šviesotamsą

Naudinga pastudijuoti šešėlius, šviesotamsą

Įvairios architektūris detalės. Piešiant jas išmoksi derinti tam tikrų dalių santykius ir komponuoti lape

Įvairios architektūris detalės. Piešiant jas išmoksi derinti tam tikrų dalių santykius ir komponuoti lape

Taip pat kėdės. Labai svarbu išmokti piešti įvairias kėdes, taburetes. Per egzaminą man teko piešti taburetę

Taip pat kėdės. Labai svarbu išmokti piešti įvairias kėdes, taburetes. Per egzaminą man teko piešti taburetę

Įvairių formų ir medžiagiškumo natiurmortas

Įvairių formų ir medžiagiškumo natiurmortas

Natiurmortas su stikliniu buteliu. Naudinga mokėti piešti stiklinius daiktus

Natiurmortas su stikliniu buteliu. Naudinga mokėti piešti stiklinius daiktus

Išmokite piešti drapiruotę

Išmokite piešti drapiruotę

Akademinio piešimo egzamine reikėjo piešti ritini, kurio skersmuo 1,50m, o aukštis 0,25m. Prieš ritinį kiek į šoną pastatytas kampu(?) pasuktas stačiakampis(matmenys 1m x 0,5m x 0,7m), o ant ritinio kiek į šoną nuo centro padėta 30 laipsnių pasukta taburetė. (Man tai pasirodė sunki užduotis)

Papildyta. 2011 metais reikėjo nupiešti kubą, kuris padėtas ant cilindro ir pasuktas (?) kampu. Šalia dar kelios figūros. Apšvietimas 45 laipsnių kampu.

Akvarelės pamokose išmokau kruopštumo ir tonavimo.

Neapsistokite vien ties akademizmu. Lavinkite renką įvairiose technikose.

Pastatymas pieštas tušo ir akvareliniais pieštukais

Pastatymas pieštas tušo ir akvareliniais pieštukais

Už stojamąjį egzaminą aš gavau 85. Ir labai džiaugiausi, nes nesimokiaus dailės mokykloje 4 metus ir nelankiau JAM. Beje viena mergina lankiusi JAM surinko 80, kita 85, vienas vaikinas tik 45. Taigi JAM’as nelemia visko. Reikia pasiryžti, užsispirti ir dirbti. Ir tikrai pasieksite savo tikslą. Žinoma, dar reiktų gerai išlaikyti brandos egzaminus. Tuomet būsit garantuoti, kad įstosit. Aš įstojau. Sekmės!

Jei kilo klausimų - klauskit, rašykit į PM, jei kažkas labai domina ir norėsit sužinoti daugiau pasidalinsiu kontaktiniais duomenim (el.paštu, skype). “

Čia pora nuorodų, kurios manau taip pat padės. Man padėjo.

Apie architekto profesiją - http://www.technologijos.lt/n/svietimas/kurstoti/kur_ir_ka_studijuoti/specialybes/straipsnis?name=straipsnis-6553

Atmintinė busimam architektui - http://archiblogas.wordpress.com/2007/07/21/atmintine-busimajam-architektui/

Papildyta 2012 04 29

Sveiki dar kartą. Klausimus siūliau rašyti komentaruose arba į PM. Dabar tai galit daryti ir el. paštu - klausksaaf@gmail.com (VGTU Studentų atstovybė Architektūros fakultete).

Į jūsų klausimus atsakysiu aš arba mano kolegė.

Ačiū, kad skaitot ir domitės.

Taip pat siūlau paskaityti šį straipsnį apie architektūros studijas VGTU. Daug tiesos.

http://www.menoduobe.com/2011/07/vieneri-metai-vgtu-arba-kaip-as-neismokau-architekturos/

Patiko (0)

Rodyk draugams